miércoles, 16 de marzo de 2011

L'ús responsable d'internet....

Aquestes criatures porten unes ulleres fosques. No convé que el sol d’alta muntanya els malmeti la vista, que fem nosaltres per protegir la família?


Tenim a les nostres mans una gran eina educativa, però s´ha de saber utilitzar. Reflexionarem sobre aquest tema que es tan present a la vida dels nostres infants i joves. Hem d´aconseguir l´ús responsable d´Internet i, com sempre, haurem d´acompanyar i formar els fills i filles de tal manera que puguin navegar per la xarxa, amb total tranquil•litat, sense interferències que malmetin la seva formació humana integral.

Es fa imprescindible, per tant, aprendre unes nocions d´informàtica i així podrem donar criteris sobre quines pàgines són interessants per l´entreteniment, la cultura, la millora personal... i evitar els continguts nocius com ara violència, droga, racisme a traves dels filtres. Suggerim visitar per informació més amplia d’eines de prevenció: www.optenet.com; www.internetsegura.net; i per consultes el correu electrònic: eduquemxarxa@fcr.es. Detallarem a continuació uns aspectes senzills, indicats per experts i molt aconsellables, per dur-los a terme dins l´àmbit familiar:

1.- Col•locar l´ordinador en un espai de pas. Segons estudis realitzats, un 50 per cent d´usuaris entre 8 i 14 anys es connecten a Internet. Sempre és més fàcil rebre suport d´un adult si un infant està situat en una zona comuna de l´habitatge, i no tot sol en el seu dormitori, perquè fàcilment poden introduir-se a la web visitada pels nostres fills i filles continguts no desitjables.


2.- La conveniència d´establir i pactar horaris per navegar per Internet: com en l´ús de la televisió i per anar creant hàbits d´ordre, ja que l´ús indiscriminat d’aquests mitjans poden resultar poc pedagògics, i en el cas d’Internet provocar "addicció". En canvi, amb mesura i cercant webs adients, sigui per fer un treball escolar, sigui per tenir una informació, sigui per jugar, és un mitjà força profitós i pedagògic pels nostres infants i adolescents.


3.- Proporcionar estratègies per ensenyar a navegar per la xarxa: Hem de saber que els joves estan molt interessats en els xats, especialment les noies. S´ha d´insistir als nostres fills o filles del risc que podrien córrer en donar les seves dades personals - seria com donar les claus de casa a un desconegut -, i en no quedar mai amb ningú per fer una nova coneixença.


4.- Participar del que veuen. Es cert que poden tenir l´ajuda de filtres (consultar les webs indicades més amunt), per evitar els missatges nocius d´Internet. Però, per conèixer les afeccions dels nostres fills o filles, el millor és saber què els agrada i què busquen. Hem d´escoltar-los. Si no ens expliquen què els interessa no els podrem assessorar. També és convenient animar-los a que ens preguntin quan alguna cosa els sobti.


Hem de donar la suficient formació i informació perquè els nostres fills i filles sàpiguen fer un ús responsable d´Internet. Quan estan connectats a la llar pròpia és més fàcil tenir idea per on naveguen, en canvi ho ignorem quan ho fan amb els amics o coneguts. S´ha fet popular la frase "ensenyar a navegar sense enfonsar-se", i és l’objectiu d’aquest tema, coneixent l´ambient que freqüenten els nostres i donant els mitjans necessaris per enfortir el seu esperit responsable. Aquestes noves tecnologies, ben orientades, tenen grans possibilitats pel creixement personal i per fomentar una curiositat positiva dels nostres fills. Internet ofereix una finestra oberta al món per a la recerca i el coneixement però, com tot, requereix l´atenció dels pares i mares per instruir i orientar la manera d´aprofitar-la.

Victoria Cardona Romeu
Escriptora i educadora familiar
Guardado**

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Contestaré lo antes posible.
Gracias por pasar.
.
.